Wat eet het vogelbekdier?

Vogelbekdier eet worm_John Carnemolla_Shutterstock

Het vogelbekdier is een merkwaardig dier op zoveel scores. Het is het enige overlevende lid van beide geslachten (Ornithorhynchus) en familie (Ornithorhynchidae). Dat feit alleen al maakt het uniek. Er zijn immers geen vergelijkingen om uit te putten. Het blijkt dat het dieet van de soort even verschillend is van wat het eet tot hoe het zijn voedsel verteert.

Het vogelbekdier is bijna bedreigd, volgens de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), met naar schatting 30.000-300.000 individuen. Het is een landdier, met een levensduur van ongeveer 12 jaar. Het is een waterdier, met verschillende aanpassingen aan deze levensstijl. Het heeft een waterdichte vacht om het te helpen zijn lichaamstemperatuur te behouden en het drijfvermogen te behouden.

Deze dieren kunnen korte tijd onder de oppervlakte gaan. Deze feiten bieden waardevolle aanwijzingen over wat het vogelbekdier eet in zijn oorspronkelijke habitat.

verdeler-voedselHabitat in het wild

De eerste stap om te begrijpen wat het vogelbekdier eet, is weten waar het leeft en wat beschikbaar is als voedsel. De soort heeft een beperkt verspreidingsgebied dat alleen de oostkust van Australië omvat, ten zuiden van Tasmanië. Zijn favoriete habitat is wetlands in het binnenland. Het is een nachtdier omdat het een prooisoort is. Dingo’s, vossen, adelaars en mensen behoren tot de roofdieren.

Het vogelbekdier heeft een relatief klein thuisbereik van ongeveer 0,14-0,25 vierkante mijl of 89-172 hectare. Dat is evolutionair gezien logisch. Wetlands zijn een moeilijke omgeving om te doorkruisen. Hetzelfde geldt voor andere dieren die op deze plaatsen leven. We kunnen vermoeden dat het een dichte prooidichtheid heeft, zodat alle soorten energie kunnen besparen tijdens het verzamelen van voedsel.

Lees ook:   Is een struisvogel een vogel? Wat u moet weten!

Gerelateerd lezen: Maken vogelbekdier geweldige huisdieren? (Wettigheid, Ethiek &Meer)

Vogelbekdier sluit up_Martin Pelanek_Shutterstock
Afbeelding credit: Martin Pelanek, Shutterstock

Dieet

We kunnen beginnen met te stellen dat het vogelbekdier een carnivoor is. Ze maken deel uit van een groep eierleggende zoogdieren of monotremes. Dat feit kan wijzen op verschillende biologische behoeften, wat het geval blijkt te zijn. Verrassend genoeg heeft het vogelbekdier, net als teleostvissen zoals karpers, geen maag. Wetenschappers speculeren dat het deels te wijten is aan het feit dat het de maagenzymen die het orgaan kan produceren niet nodig heeft.

Het vogelbekdier is een waterdier dat zich voedt met voedsel dat zijn habitatvoorkeur deelt. Onderzoekers vermoeden dat zijn omgeving met zijn krijtachtige bodems alkalische waterchemie creëert, waardoor deze chemicaliën een discussiepunt zijn. Dat feit kan ook verklaren waarom deze dieren carnivoren zijn die geen planten eten. Deze voedingsmiddelen hebben meer enzymen nodig om de celwanden van planten af te breken om te verteren.

In plaats daarvan eet het vogelbekdier een verscheidenheid aan voedingsmiddelen, variërend van viseieren tot garnalen tot kleine vissen. Verrassend genoeg consumeert het dier veel voedsel, gezien zijn dieetvoorkeur. We associëren meestal grote hoeveelheden met het dieet van een herbivoor met zijn snelle spijsvertering in plaats van een carnivoor. Het besteedt ook veel tijd aan foerageren, wat niet ongebruikelijk is voor een vleeseter. Vaak is het slagingspercentage van de jacht laag, waardoor deze tijd nodig is.

Het vogelbekdier waagt zich niet buiten zijn aquatisch milieu om zich te voeden. Het vindt alles wat het nodig heeft in de meren, wetlands en beken waarin het leeft. Deze soort is ook uniek in de manier waarop hij prooien verzamelt. Het staat uniek als een giftig zoogdier. De toxiciteit is voldoende om kleine dieren te doden. Hoewel het mensen niet zal schaden, zal het een blijvende indruk achterlaten met ondraaglijke pijn als het wordt gestoken door de uitloper op zijn achterpoten.

Lees ook:   Welke fruitkanaries eten? 8 Geweldige opties

Factoren die van invloed zijn op het vogelbekdier eten

Het vogelbekdier wordt geconfronteerd met vele milieubedreigingen die het deelt met andere soorten. Ontwikkeling en landbouw brengen meerjarige risico’s met zich mee. Omdat het een waterdier is, kan alles wat de waterkwaliteit kan beïnvloeden het schaden, inclusief afvloeiing van oppervlaktewater, droogte en overstromingen. Hetzelfde geldt voor de prooisoorten waarop het zich voedt, die nog gevoeliger zijn voor omgevingsomstandigheden.

Klimaatverandering heeft ook invloed gehad op het vogelbekdier en andere soorten. Dat heeft de Australische regering ertoe aangezet om verder te gaan met strengere beschermingsmaatregelen en de ontwikkeling van heiligdommen om dit unieke dier te redden nu de dreiging van uitsterven nadert.verdeler-voedsel

Laatste gedachten

Het vogelbekdier is een fascinerend dier, niet alleen vanwege hoe schattig het is. Dit dier vertegenwoordigt ook een link naar het verre verleden met zijn merkwaardige uiterlijk en afhankelijkheid van zijn omgeving. Het is ook een opportunistische eter die profiteert van wat hij in zijn omgeving kan vinden. Die eigenschap kan wees zijn levensreddende genade als het wordt geconfronteerd met de bedreigingen van habitataantasting en uitsterven.


Uitgelichte afbeelding Credit: John Carnemolia, Shutterstock