Oproep voor keurmerk adviseurs/inspecteurs

Keurmerk Diervervoer

Het Keurmerk Diervervoer is HET Keurmerk in Nederland als het gaat om professioneel en hoogwaardig vervoer van (huis)dieren. Het Keurmerk is bekend door het hanteren van een hoge kwalitatieve standaard. In een relatief korte periode zijn inmiddels zo’n 30 dierenambulance organisaties, verspreid over heel Nederland, bij ons aangesloten waardoor op dit moment ruim 100 ambulances met ons keurmerk rondrijden. Bij al deze organisaties staat kwaliteit en dierenwelzijn voorop.

 

 

Omdat wij nog steeds groeien is er behoefte aan nieuwe adviseurs/inspecteurs die enerzijds in staat zijn om ambulance organisaties die het keurmerk willen gaan voeren te helpen met gerichte adviezen om aan de eisen van het keurmerk te voldoen en anderzijds middels inspecties te kunnen toetsen of organisaties ook daadwerkelijk het Keurmerk kunnen verkrijgen. Daarbij zorgt de adviseur/inspecteur voor de juiste verslaglegging en rapportages.

De adviseurs die voor de stichting gaan werken zullen stage lopen met een bestaande adviseur en zullen door de stichting worden opgeleid. In deze korte opleiding komen naast adviesvaardigheden ook de criteria van het Keurmerk aan bod. De inspecteurs werken als vrijwilligers voor de Stichting Dierkeur en ontvangen een onkostenvergoeding voor hun inspectiewerkzaamheden.

Ambulance Twente

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig:

  • Het vergaren en beoordelen van informatie voor zowel de administratieve beoordeling als de feitelijke beoordeling op locatie. Dit betreft zaken als:

-          Organisatie en administratie

-          Kennis & kunde dierenwelzijn

-          Dierziekte & Hygiëne

-          Voertuigen en hulpmiddelen

-          Vooropvang van dieren

  • Het toetsen aan de hand van kwaliteitscriteria, interpretatie van de situatie op basis van vastgestelde normen en hiervan schriftelijke rapportages maken
  • Inhoudelijke kennis en kunde of affiniteit m.b.t. het omgaan met en de zorg voor dieren

Over welke eigenschappen beschik je:

  • Je hebt een kritische en integere houding en oordeelsvorming
  • Je bent in staat onafhankelijk te adviseren en te rapporteren
  • Je hebt goede sociale communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
  • Je kunt organisaties op een positieve professionele manier adviseren
  • Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau.

De geschatte inzet en tijdsbesteding van een adviseur/inspecteur beslaat ongeveer 10 dagen per jaar voor het plannen, uitvoeren en nazorg op ca. 8 (her)inspecties per jaar en overige werkzaamheden binnen de stichting.

Om onafhankelijkheid te kunnen waarborgen is het van belang dat adviseurs niet ook zelf op het gebied van dierenambulance vervoer (beroepsmatig of vrijwillig) werkzaam zijn.

Kijk voor meer informatie ook op onze Facebookpagina:  https://www.facebook.com/KeurmerkKSDV

Reacties graag naar: info@dierkeur.nl