Wie zijn wij?

Paquita Bureau

Secretariaat Stichting Dierkeur: Paquita de Graaff

De Stichting Dierkeur heeft mij gevraagd het Secretariaat van de Stichting te gaan beheren. Ik was hier meteen enthousiast over, omdat het om een Stichting gaat die een hele waardevolle taak heeft, nl. het zorgen voor en bewaken van goede criteria voor het "veilig voor mens en dier" (in mijn eigen woorden) vervoeren van kleine gezelschapsdieren. 

Na mijn middelbare school heb ik een HBO-opleiding in de administratief-secretariële richting afgerond en daarna heb ik Rechten gestudeerd. Ik ben afgestudeerd als civiel- en bestuursrechtelijk jurist. Ik heb veel secretariële ervaringen opgedaan tijdens en na mijn studie. Daarna heb ik een lange periode ik bij de overheid gewerkt in diverse juridische beleidsfuncties. Door omstandigheden ben ik in het reguliere arbeidsproces uitgevallen, en werk ik nu part-time als vrijwilliger. Ik heb ervaring in diverse besturen, van oprichting van een bureau Halt tot een schoolbestuur dat ik heb begeleid in een fusieproces. 

Het Secretariaat van de Stichting Dierkeur is voor mij een uitdaging, omdat ik niet van huis uit, zoals de andere bestuursleden "tussen de dieren ben opgegroeid". Ik hoop het waardevolle werk van de Stichting op een goede manier te kunnen ondersteunen. Mijn voorgangster laat het Secretariaat perfect georganiseerd achter en ik hoop het Bestuur op dezelfde goede manier te kunnen gaan ondersteunen. 

INSPECTEURS

Peter Mellema

Keurmerkinspecteur Peter Mellema

Ik woon met mijn vriendin en twee zoons in Drenthe in het dorp Gieten. Een van de dingen die ik graag doe in mijn vrije tijd is met mijn gezin wandelen door de bossen in Drenthe. In mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik toezichthouder bij de Provincie. Ik heb gekozen voor het vrijwilligerswerk als inspecteur voor de Stichting Dierkeur omdat ik het belangrijk vind dat in geval van nood de dieren goed geholpen worden. Nu ik een aantal inspecties heb gedaan en met een aantal medewerkers van de dierenambulances heb gesproken ben ik nog enthousiaster geworden over het werk als inspecteur.
Ik ontmoet nu in alle delen van Nederland nieuwe mensen die vol enthousiasme over hun werkzaamheden vertellen. Het werk van de dierenambulances is zo veel meer dan alleen dieren in nood helpen. Ik hoop dat ik nog veel audits kan uit voeren bij de dierenambulances in Nederland.

Marjan Kamphuis

Keurmerkinspecteur Marjan Kamphuis

Ik ben Marjan Kamphuis en woon met mijn gezin in Kapel-Avezaath, een dorp vlak bij Tiel, in de mooie Betuwe. 

Mijn man en ik hebben samen zes kinderen waarvan drie nog thuis wonend. 
We hebben allerlei soorten huisdieren gehad, vaak dieren waar anderen niet meer voor kunnen of willen zorgen. Op dit moment hebben we pony's, honden, katten, kippen en land- en waterschildpadden. 
Ik rijd paard en ga regelmatig met mijn dochter met onze pony's op pad, in de trailer naar les of naar het bos. Verder ben ik een enthousiast imker.

'De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop deze omgaat met haar dieren'.
Dit heeft Mahatma Gandhi ooit gezegd. In Nederland hebben we het vergeleken met andere landen niet zo slecht geregeld maar het kan zeker nog beter. Hulp aan dieren in nood wordt ons land vooral verleend door gedreven vrijwilligers. Toen ik gevraagd werd om voor Dierkeur als inspecteur te komen werken twijfelde ik of ik het wel prettig zou vinden om het werk van deze vrijwilligers te inspecteren. Na enkele keuringen was mijn twijfel weg. Bij de vrijwilligers die ik tot nog toe ontmoet heb is de motivatie juist groot om nog professioneler te gaan werken. 

BESTUURDERS

Alda

Bestuurder Alda van Zijl Hoek - Voorzitter

Al van jongs af aan ben ik een groot dierenliefhebber en altijd ‘bezig’ geweest met dieren zowel privé als ook in mijn werk bij o.a. de faculteit Diergeneeskunde. Later met de kinderen veel op pad geweest met shetland-pony’s in de trailer. Enige ervaring met vervoeren van dieren heb ik dus zelf ook en weet dat dit vaak niet makkelijk is.

Het keurmerk Diervervoer is serieus, de dierenambulance (auto en inventaris) moet aan veel eisen voldoen maar de organisatie moet tevens een goede werkgever zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de mensen op de dierenambulance en ook de veiligheid van deze vrijwilligers langs de weg moet prima geregeld zijn, zij moeten vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doen en dat 24 uur en 7 dagen per week. Het keurmerk Diervervoer is het bewijs dat de betreffende dierenambulance dit allemaal goed voor elkaar heeft.

Het is mooi als je  mee kan werken aan een organisatie welke werkzaam is op het gebied van deskundige zorg voor (gezelschaps) dieren - dierenwelzijn. Al vele jaren ben ik actief in diverse besturen en ik draag, als bestuurder bij Stichting Dierkeur, graag mee aan het nog verder verbeteren van deze doelstelling.

Marjolein Van Altena 

Bestuurder Marjolein van Altena - Vice Voorzitter

Mijn hele leven heb ik (huis) dieren gehad, en nog steeds. Een leven zonder kan ik mij niet goed voorstellen. Al jong was ik een fervent paardenliefhebber en thuis hadden we honden, katten en konijnen. Voor mij kwamen daar later nog paarden, ponies en kippen bij dus genoeg om handen! Honden en katten kwamen bij voorkeur uit het asiel en de ervaring heeft me geleerd dat je met geduld en liefde vaak ook de meest beschadigde dieren weer op de rails krijgt.

Behalve ervaring met mijn eigen dieren heb ik ook ervaring als bestuurder: ik heb jaren in Frankrijk gewoond en in die tijd samen met vrienden een vereniging opgericht voor paarden in nood. Op het franse platteland zijn meer misstanden dan we soms vermoeden, misstanden die meestal voortkomen uit onkunde en onverschilligheid. Inmiddels is het bloeiende vereniging waar ik nog steeds aan verbonden ben. We hebben in de loop der jaren veel paarden, ezels en ponies opgevangen. Fysiek werden ze goed verzorgd en opgelapt en indien nodig hertraind. Het is mooi om hier samen met anderen een bijdrage aan te kunnen leveren!

Mijn werkervaring is tamelijk breed en divers: ik heb al bijna 40 jaar ervaring als (interim)manager en consultant in veel verschillende organisaties en sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als direkteur van de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities.

De Stichting Dierkeur vind ik een mooi initiatief: het vervoer van dieren, zeker als er iets mee is, is bepaald geen makkelijke en lichte taak. Integendeel, iedereen die met dieren werkt weet dat je soms in situaties komt waarin je alle zeilen bij moet zetten om ervoor te zorgen dat het dier goed wordt opgevangen. Gelukkig komt er ook op politiek niveau steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. Er valt op een aantal punten nog een wereld te winnen, en als Dierkeur hieraan kan bijdragen is dat een geweldig doel waar ik vierkant achter sta.

Sjany De Ruijter

Bestuurder Sjany de Ruijter - Penningmeester

Met man en twee katten woon ik in Maartensdijk tussen Utrecht en Hilversum. Opgegroeid op het platteland ben ik altijd met (huis)dieren in aanraking geweest. Het welzijn van dieren gaat me aan het hart. En met bewondering kijk ik naar al die vrijwilligers en beroepskrachten die zich hiervoor inzetten.
In het dagelijks leven ben ik personeelsmanager bij een SW bedrijf. Hiervoor heb ik jarenlange ervaring opgedaan in het bedrijfsleven in zeer veel verschillende functies. Daarnaast ben ik een enthousiast amateur muzikant en speel ik hoorn in amateur symfonieorkesten. Mijn bestuurservaring in het verleden is divers, van plaatselijk bestuur van een politieke partij tot voorzitten van het bestuur van een orkest.
Met mijn ervaring wil ik graag een bijdrage leveren aan de stichting Dierkeur waarvan ik de doelstellingen van harte onderschrijf. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat zichtbaar wordt dat het vervoer van dieren op kwalitatief hoog niveau wordt gerealiseerd met aandacht voor het welzijn en de veiligheid van de dieren en de mensen die zich hierom bekommeren.

 

College van Deskundigen

Belangrijkste taak van hen is het ondersteunen van beleid. Verder kan het CvD gevraagd en ongevraagd adviezen geven. 

 

PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement informeert het bestuur van Stichting Dierkeur u hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt.
Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Er worden alleen persoonsgegevens bewaard die uitsluitend en rechtstreeks door personen worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door u aan ons worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Lees hier de privacy verklaring - laatste update 07-05-2018: