Beste deelnemende organisaties stichting Dierkeur, 

Eerder dit jaar heeft u het bericht gekregen dat wegens corona alle (her)keuringsactiviteiten 'on hold 'werden gezet. Tijdens de rustige periode in de nazomer is het gelukt om nog een klein aantal organisaties te herkeuren maar daarna zijn we toch weer op slot gegaan. Het ziet er naar uit dat we voorlopig niet kunnen herkeuren. Om die reden heeft het bestuur besloten om alle laatst uitgevoerde (her)keuringen, ook al is de herkeuringstermijn inmiddels verstreken, geldig te laten zijn tot het moment waarop nieuwe herkeuringen weer mogelijk zijn. 

Intussen heeft het bestuur niet stilgezeten. In de afgelopen periode werd duidelijk dat de stichting Dierkeur, als kleine vrijwiliigersorganisatie, kwetsbaar is in haar voortbestaan. Om die reden hebben wij een aantal malen overlegd met de Dierenbescherming, met als doel het komen tot een meer solide basis. Het resultaat is de start van het project Keurmerk Koepel. In samenwerking met de Dierenbescherming, FDN, NFDO en Dierkeur wordt gewerkt aan het oprichten van een koeplorganisatie waarin verschillende keurmerken dierenwelzijn een plek vinden. Uiteraard met behoud van volledige onafhankelijkheid. De verwachting is dat deze koepel in 2021 gestalte zal krijgen waarna de (her)keuringen weer opgestart kunnen worden, maar nu vanuit een veel sterkere organisatie. Wij hebben vertrouwen in deze uitkomst.

Graag wensen we u voor nu een gezond 2021.

 Het bestuur van de Stichting Dierkeur

 Alda van Zijl Hoek

Sjany de Ruijter

Marjolein van Altena

 

BESTUURDERS

Alda

Bestuurder Alda van Zijl Hoek - Voorzitter

Al van jongs af aan ben ik een groot dierenliefhebber en altijd ‘bezig’ geweest met dieren zowel privé als ook in mijn werk bij o.a. de faculteit Diergeneeskunde. Later met de kinderen veel op pad geweest met shetland-pony’s in de trailer. Enige ervaring met vervoeren van dieren heb ik dus zelf ook en weet dat dit vaak niet makkelijk is.

Het keurmerk Diervervoer is serieus, de dierenambulance (auto en inventaris) moet aan veel eisen voldoen maar de organisatie moet tevens een goede werkgever zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de mensen op de dierenambulance en ook de veiligheid van deze vrijwilligers langs de weg moet prima geregeld zijn, zij moeten vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doen en dat 24 uur en 7 dagen per week. Het keurmerk Diervervoer is het bewijs dat de betreffende dierenambulance dit allemaal goed voor elkaar heeft.

Het is mooi als je  mee kan werken aan een organisatie welke werkzaam is op het gebied van deskundige zorg voor (gezelschaps) dieren - dierenwelzijn. Al vele jaren ben ik actief in diverse besturen en ik draag, als bestuurder bij Stichting Dierkeur, graag mee aan het nog verder verbeteren van deze doelstelling.

Marjolein Van Altena 

Bestuurder Marjolein van Altena - Vice Voorzitter

Mijn hele leven heb ik (huis) dieren gehad, en nog steeds. Een leven zonder kan ik mij niet goed voorstellen. Al jong was ik een fervent paardenliefhebber en thuis hadden we honden, katten en konijnen. Voor mij kwamen daar later nog paarden, ponies en kippen bij dus genoeg om handen! Honden en katten kwamen bij voorkeur uit het asiel en de ervaring heeft me geleerd dat je met geduld en liefde vaak ook de meest beschadigde dieren weer op de rails krijgt.

Behalve ervaring met mijn eigen dieren heb ik ook ervaring als bestuurder: ik heb jaren in Frankrijk gewoond en in die tijd samen met vrienden een vereniging opgericht voor paarden in nood. Op het franse platteland zijn meer misstanden dan we soms vermoeden, misstanden die meestal voortkomen uit onkunde en onverschilligheid. Inmiddels is het bloeiende vereniging waar ik nog steeds aan verbonden ben. We hebben in de loop der jaren veel paarden, ezels en ponies opgevangen. Fysiek werden ze goed verzorgd en opgelapt en indien nodig hertraind. Het is mooi om hier samen met anderen een bijdrage aan te kunnen leveren!

Mijn werkervaring is tamelijk breed en divers: ik heb al bijna 40 jaar ervaring als (interim)manager en consultant in veel verschillende organisaties en sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als direkteur van de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities.

De Stichting Dierkeur vind ik een mooi initiatief: het vervoer van dieren, zeker als er iets mee is, is bepaald geen makkelijke en lichte taak. Integendeel, iedereen die met dieren werkt weet dat je soms in situaties komt waarin je alle zeilen bij moet zetten om ervoor te zorgen dat het dier goed wordt opgevangen. Gelukkig komt er ook op politiek niveau steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. Er valt op een aantal punten nog een wereld te winnen, en als Dierkeur hieraan kan bijdragen is dat een geweldig doel waar ik vierkant achter sta.

Sjany De Ruijter

Bestuurder Sjany de Ruijter - Penningmeester

Met man en twee katten woon ik in Maartensdijk tussen Utrecht en Hilversum. Opgegroeid op het platteland ben ik altijd met (huis)dieren in aanraking geweest. Het welzijn van dieren gaat me aan het hart. En met bewondering kijk ik naar al die vrijwilligers en beroepskrachten die zich hiervoor inzetten.
In het dagelijks leven ben ik personeelsmanager bij een SW bedrijf. Hiervoor heb ik jarenlange ervaring opgedaan in het bedrijfsleven in zeer veel verschillende functies. Daarnaast ben ik een enthousiast amateur muzikant en speel ik hoorn in amateur symfonieorkesten. Mijn bestuurservaring in het verleden is divers, van plaatselijk bestuur van een politieke partij tot voorzitten van het bestuur van een orkest.
Met mijn ervaring wil ik graag een bijdrage leveren aan de stichting Dierkeur waarvan ik de doelstellingen van harte onderschrijf. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat zichtbaar wordt dat het vervoer van dieren op kwalitatief hoog niveau wordt gerealiseerd met aandacht voor het welzijn en de veiligheid van de dieren en de mensen die zich hierom bekommeren.

 

College van Deskundigen

Belangrijkste taak van hen is het ondersteunen van beleid. Verder kan het CvD gevraagd en ongevraagd adviezen geven. 

 

PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement informeert het bestuur van Stichting Dierkeur u hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt.
Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Er worden alleen persoonsgegevens bewaard die uitsluitend en rechtstreeks door personen worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door u aan ons worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Lees hier de privacy verklaring - laatste update 07-05-2018: