De keurmerken van Stichting Dierkeur

Beste drager van het Keurmerk Diervervoer / Geachte dames en heren,

Helaas heeft het corona-virus veel invloed, ook op ons werk.

Inmiddels hebben wij gehoord dat veel dierenopvang- en diervervoerorganisaties ingrijpende maatregelen hebben moeten nemen om zowel het personeel te beschermen als de zorg voor dieren te garanderen.

Voor Dierkeur betekent het dat wij, zolang beperkende maatregelen noodzakelijk zijn, geen (her)keuringen kunnen uitvoeren. Een aantal aangesloten organisaties staat op de lijst om herkeurd te worden. Dit zal in de nabije toekomst nog niet kunnen plaatsvinden.

Om die reden heeft het bestuur van Dierkeur besloten dat alle Dierkeurcertificaten, van voor herkeuring in aanmerking komende organisaties, tot nader order geldig blijven.

Zodra de situatie verandert nemen wij contact op met die organisaties voor wie een herkeuring gepland moet worden.


Met vriendelijke groet,
Mw. A. van Zijl Hoek, voorzitter

namens het bestuur van Stichting Dierkeur

 

Keurmerk Diervervoer

Stichting Dierkeur startte met het Keurmerk Diervervoer. 

Zie hier voor info: 

 

Goedgekeurde vervoersdiensten (dierenambulances) zijn aan het onderstaande merk te herkennen.

Klik op het LOGO voor meer informatie - zie welke organisaties het Keurmerk reeds hebben ontvangen.