Disclaimer

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of correct is. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening.

Intellectuele eigendom

Documenten en foto’s op deze website zijn met toestemming van de eigenaar geplaatst. De gebruiker is het niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Gelinkte internetwebsites

Websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen worden niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud ervan. Gebruik van de links is op eigen risico.