Contact

Stichting Dierkeur
info@dierkeur.nl

Zie ook onze info op Facebook: https://www.facebook.com/KeurmerkKSDV

PRIVACY STATEMENT lees u op de pagina "Over ons" 

 

Beste drager van het Keurmerk Diervervoer / Geachte dames en heren,

Helaas heeft het corona-virus veel invloed, ook op ons werk.

Inmiddels hebben wij gehoord dat veel dierenopvang- en diervervoerorganisaties ingrijpende maatregelen hebben moeten nemen om zowel het personeel te beschermen als de zorg voor dieren te garanderen.

Voor Dierkeur betekent het dat wij, zolang beperkende maatregelen noodzakelijk zijn, geen (her)keuringen kunnen uitvoeren. Een aantal aangesloten organisaties staat op de lijst om herkeurd te worden. Dit zal in de nabije toekomst nog niet kunnen plaatsvinden.

Om die reden heeft het bestuur van Dierkeur besloten dat alle Dierkeurcertificaten, van voor herkeuring in aanmerking komende organisaties, tot nader order geldig blijven.

Zodra de situatie verandert nemen wij contact op met die organisaties voor wie een herkeuring gepland moet worden.


Met vriendelijke groet,
Mw. A. van Zijl Hoek, voorzitter

namens het bestuur van Stichting Dierkeur

 

  • Bij invullen van het contactformulier gaat u akkoord met de verwerking van deze (persoons)gegevens.

 

Postadres:
Stichting Dierkeur
Schaardijkseweg 1
4111PA Zoelmond


Contactformulier

U kunt hier direct een e-mail aan ons versturen. Wij zullen z.s.m. met u contact opnemen.

 

 
   
 

Alleen de volgende bestandsformaten:
pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg

Maximaal 3 documenten
Maximaal 4MB per document