Welkom bij Stichting Dierkeur!

Nieuws:
Stichting Dierkeur (Keurmerk Diervervoer) tekent intentieverklaring samenwerking met Nationaal Keurmerk Dierenambulances (NKD)

Dierkeur En Dierenlot April 2016 4942 1

Op de foto van l-r: Sjany de Ruijter, penningmeester sDK, Alda van Zijl Hoek, voorzitter sDK, Piet IJssels, NKD en Marjolein van Altena, secretaris sSK.

Op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening van DierenLot zaterdag 16 april 2016 hebben de twee stichtingen die zich los van elkaar bezig houden met het keuren van dierenambulance organisaties, Stichting Dierkeur en Stichting Nationaal Keurmerk Dierenambulances, een intentieverklaring getekend om te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is. Doel van de intentie verklaring is om te onderzoeken of het mogelijk is de keuringen van beide organisaties in 1 lijn te kunnen brengen. Tevens zal onderzocht worden hoe deze keuringen dan uitgevoerd zouden moeten worden.
De intentieverklaring werd ondertekend door de respectievelijke voorzitters: Mevrouw Alda van Zijl Hoek namens Stichting Dierkeur de heer Piet IJssels namens het NKD 

Stichting Dierkeur ontwikkelt en beheert keurmerken voor organisaties en bedrijven die zich op deskundige zorg voor (gezelschaps)dieren richten. Daarbij vragen vooral dieren in nood om extra aandacht. Voor deze dieren is verantwoord vervoer, zorg en onderdak van groot belang. Dierkeur beoordeelt organisaties die diensten ten behoeve van deze dieren aanbieden.

Via een keurmerk wordt zichtbaar dat in deze organisaties kwaliteit en dierenwelzijn voorop staan.


U kunt zich hier meteen aanmelden voor het keurmerk diervervoer.